Studio fotograficzne

STUDIO SIKORA oferuje studyjne sesje fotograficzne:

  • portretowe
  • biznesowe
  • rodzinne
  • komunijne
  • świąteczne

W celu zapoznania się z portfolio  zapraszam do siedziby studia

 

 

Udział w sesji tylko po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sesji fotograficznej

Myślę, że w tym miejscu stosowne  będzie przytoczenie § 3 z Regulaminu Firmy Portretowej "S.I Witkiewicz" jako wzorca do którego należałby dążyć :)

§ 3. Wykluczona a b s o l u t n i e jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować. N a  t e n  p a r a g r a f  k ł a d z i e m y  s p e c j a l n y  n a c i s k,  b o  n a j t r u d n i e j  j e s t  w s t r z y m a ć  k l i e n t a  o d  z u p e ł n i e  z b y t e c z n y c h  w y p o w i e d z e ń  s i ę.   Portret jest przyjęty lub odrzucony - tak lub nie, bez żadnego umotywowania. Do krytyki należy również konstatowanie podobieństwa względnie niepodobieństwa; uwagi co do tła, zakrywanie ręką części narysowanej twarzy w celu dania do zrozumienia, że ta część właśnie się nie podoba, powiedzenia takie, jak: "Jestem za ładna", "Czy ja jestem taka smutna?", "To nie jestem ja", w ogóle wszystko, a to tak pod względem dodatnim, jak ujemnym. Po namyśle, ewentualnie poradzeniu się osób trzecich, klient mówi tak (lub nie) i koniec - po czym podchodzi (lub nie) do tak zwanego "okienka kasowego", to znaczy po prostu wręcza firmie umówioną sumę. Nerwy firmy ze względu na niesłychaną trudność zawodu tejże muszą być szanowane.

 

Osoby zaciekawione i zainteresowane mogą zapoznać się z całym regulaminem Firmy Portretowej S.I. Witkiewicz  w siedzibie studia.

Serdecznie zapraszam.

Cennik sesji fotograficznych

 

Udostępnij ten post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn